Herb Miasta MilanówkaUprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z roku 2019 poz. 52 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023.

Więcej informacji oraz wszystkie dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory i referenda: link

Udostępnij na: