logo umm

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej działalności organizacji pozarządowych w Milanówku w 2018 r.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 i przygotowaniu Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
Ankieta jest anonimowa.
Ankieta będzie aktywna do dnia 19 maja do godz. 24.00.

Udostępnij na: