Pomnik Bohaterów przy Placu Stefana Starzyńskiego

3 maja odbyły się obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godz. 12:15 poczty sztandarowe zebrały się przed Kościołem św. Jadwigi Śląskiej skąd zostały wprowadzone do Kościoła na uroczystą Mszę Świętą za Ojczyznę.

Zbiórka pocztów sztandarowych pod Kościołem św. Jadwigi Śląskiej

Po mszy wszyscy zebrali się przed Pomnikiem Bohaterów na Placu Stefana Starzyńskiego, gdzie wspólnie odśpiewano hymn i złożono wieńce.

Złożenie wieńca przez Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza w asyście Strażnika Miejskiego

Po przemówieniu Burmistrza (które przedstawiamy poniżej), dzieci z Przedszkola nr 1 zaśpiewały patriotyczną piosenkę, po której rozpoczęła się artystyczna część wydarzenia - występ Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego.

Występ dzieci z Przedszkola nr 1

Występ Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego

Oficjalne przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka wygłoszone podczas obchodów:

Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka

Szanowni Państwo, Szanowni Milanowianie,
dzisiaj obchodzimy jedno z naszych najważniejszych świąt państwowych – 228
rocznicę powstania Konstytucji 3-go Maja.
To właśnie ten akt prawny, ten zapis norm funkcjonowania niepodległego,
demokratycznego kraju stał się formalnym dekalogiem wszelkich relacji
prawnych, przede wszystkim tych, które regulowały stosunki między państwem
a obywatelami.
Warto dodać, że według historyków w skali światowej Konstytucja 3-go maja
była drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, która powstała
zaledwie kilka lat wcześniej.
Niestety, tym wspaniałym kanonem podwalin będącym przykładem dla ówczesnego
świata zasad demokracji, nie nacieszyliśmy się zbyt długo.
W wyniku dbania wyłącznie o swoje partykularne interesy, grupy osób,
koterie których interes Polski nie był nadrzędną istotą ich działania,
stworzyły w myśl zasady ochrony swoich własnych wpływów za wszelką cenę,
antypolską Targowicę, która z istotnym wsparciem obcych mocarstw
doprowadziła do rozbioru naszej Niepodległej Polski na długich 126 lat.
W ubiegłym roku obchodziliśmy 100- lecie odzyskania niepodległości.
W tym czasie konstytucja zmieniana była wielokrotnie.

Szanowni Milanowianie,
akty prawne takie jak konstytucja są jedynie regulacjami formalnymi, które
posiada wewnątrz siebie każdy z nas. Jak mawiał klasyk „prawo, nosimy w
sobie.“ Pamiętajmy, że to od naszej postawy wobec siebie zależy i zależeć
będzie teraźniejsza i przyszła otaczającą nas rzeczywistość.
To my razem będąc współgospodarzami naszej Małej Ojczyzny, której nazwa
Milanówek mamy realny wpływ na procesy koniecznych zmian zbliżających nasze
miasto w stronę systemowego rozwoju.

Szanowni Państwo,
w ostatnich wyborach samorządowych wybraliście swoich przedstawicieli
wręczając nam społeczny mandat. Mandat, który jest odpowiedzialnym kredytem
zaufania, którym Państwo nas obdarzyliście.
Pracuję dla Państwa po to by spłacić go w całości.
Będąc burmistrzem Milanówka proszę Państwa o odejście od panującej w całym
kraju, ale niestety także w naszym mieście polaryzacji zabijającej
koncyliację i dialog.
Proszę żebyśmy szukali tego co nas łączy a nie tego co nas dzieli.
Pamiętajmy, że nikt nie ma monopolu na rację!
Dyskutujmy rozsądnie zawsze opierając się na fundamencie merytorycznym.
Tylko wówczas jesteśmy w stanie tworzyć wspaniałe rzeczy.
Nie odwracajmy się dziś do siebie plecami. Podajmy sobie ręce i uściśnijmy
sobie dłonie.

Szanowni Państwo,
zróbmy to teraz! Pokażmy, że możemy to zrobić dosłownie,
że nie jest to tylko pusty slogan!
Będąc optymistą – realistą jestem pełen nadziei, że razem zmienimy nasz
Milanówek w miejsce, w którym zarówno nam jak i przyszłym pokoleniom będzie
żyło się lepiej. Miejscem, do którego zawsze będziemy wracać.
Zróbmy wszystko, żeby twórcy Konstytucji 3-go maja mogli być dumni z nas,
Milanowian, potrafiących żyć w zgodzie, likwidując otaczające nas antagonizmy.
Zgoda buduje – nie zapominajmy o tym!
To kierunek, który mam nadzieję będzie głównym szlakiem naszej wspólnej
współczesnej i przyszłej milanowskiej podróży.
Oddając cześć naszym przodkom, twórcom Konstytucji 3-go Maja kłaniam się
nisko przed Państwem.

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieńce złożone pod pomnikiem


 

Pomnik Bohaterów
Wystawa z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Zbiórka pocztów sztandarowych pod Kościołem św. Jadwigi Śląskiej
Wejście pocztów sztandarowych do Kościoła św. Jadwigi Śląskiej
Od lewej: Przewodnicząca Rady, Zastępca Burmistrza, Burmistrz Miasta oraz Wicestarosta
Zebranie pocztów w Kościele św. Jadwigi Śląskiej
Wyjście z Kościoła św. Jadwigi Śląskiej
Przejście pod Pomnik Bohaterów
Przejście pod Pomnik Bohaterów
Przejście pod Pomnik Bohaterów
Przejście pod Pomnik Bohaterów
Gotowość do wprowadzenia pocztów sztandarowych
Warta honorowa pod Pomnikiem Bohaterów
Wprowadzenie pocztów sztandarowych
Poczty sztandarowe
Poczty sztandarowe
Milanowska Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego w wykonaniu hymnu
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli OSP
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej w Milanówku
Złożenie kwiatów przez delegację
Złożenie kwiatów przez Przewodniczącą Rady, Burmistrza, Zastępce Burmistrza oraz Sekretarza w asyście Strażnika Miejskiego
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o. w Milanówku
Złożenie kwiatów przez delegację
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. gen. bryg. A.E. Fieldorfa
Złożenie kwiatów przez Wicestarostę oraz Radnego Powiatowego
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MU3W)
Złożenie kwiatów przez delegację
Złożenie kwiatów przez delegację
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Stowarzyszenia T-Art
Złożenie kwiatów przez delegację
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli PiS w Milanówku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Milanowskiego Towarzystwa Letniczego
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Związku Zawodowego Nauczycieli – Emerytów i Rencistów MILAN w Milanówku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej
Złożenie kwiatów przez Przedstawicieli Milanowskiego Centrum Kultury
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Przedszkola nr 1 "Pod dębowym listkiem"
Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka
Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka
Mieszkańcy zgromadzeni na obchodach
Występ przedszkolaków z Przedszkola nr 1 "Pod dębowym listkiem"
Występ przedszkolaków z Przedszkola nr 1 "Pod dębowym listkiem"
Wyprowadzenie sztandarów spod Pomnika
Pomnik Bohaterów na Placu Stefana Starzyńskiego
Występ Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego
Milanowska Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego
Kwiaty złożone pod Pomnikiem

Udostępnij na: