Zakończyła się budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkoły Podstawowej nr 3.

Inwestycja obejmowała m.in. budowę chodnika, ścieżek rowerowych, oznakowanie pionowe, poziome i świetlne układu komunikacyjnego miasteczka. Teren uzupełniony został elementami małej architektury – zakupiono stojaki na rowery i ławki.

Miasteczko będzie służyło uczniom wszystkich milanowskich szkół, zapewniając możliwość należytego szkolenia w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Widok z okna na Miasteczko Ruchu Drogowego

Widok z okna na Miasteczko Ruchu Drogowego

Widok z pasa ruchu

Szgnaliyacja świetlna i przejście dla pieszych

Sygnalizacja świetlna

Udostępnij na: