Przedłużający się remontu peronu i przejścia podziemnego niepokoi wielu mieszkańców. Niestety z uzyskanych informacji wynika, że Milanowianie nieprędko będą mogli skorzystać z przejścia podziemnego.

Podczas prac budowlanych okazało się, że wiata nad wejściem na peron jest w dużo gorszym stanie niż oceniał to wcześniej inwestor, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zapadła decyzja o jej rozbiórce i odbudowie. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwane są zgody administracyjne konieczne do wykonania robót. Nowa wiata będzie podobna do starej, ale dostosowana do obecnych wymogów budowlanych.

Niestety z informacji uzyskanych o PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynika, że do czasu zakończenia prac nad wspomnianą wiatą, przejście podziemne nie będzie mogło być udostępnione pasażerom. Ma to nastąpić w III kwartale bieżącego roku.

Otwarcie przejścia uzależnione jest również od trwających obecnie prac przy budowie kolektora odwadniającego.

Zdjęcie peronu w Milanówku

Udostępnij na: