Nie od dziś wiemy, że potrzeby naszego miasta są ogromne. By na nie odpowiedzieć należy zacząć działać, współpracować oraz tworzyć i realizować nowe, kreatywne pomysły. Dzięki pracy zespołowej zaczynają otwierać się przed nami nowe „furtki”. Będziemy korzystać z każdej szansy na rozwój naszego miasta.

Temat siedziby dla domu kultury jest w chwili obecnej najbardziej żywy. Przedstawiliśmy Państwu koncepcję na adaptację budynku przy ul. Łąkowej. Wizja ta oparta jest na stworzeniu wielofunkcyjnej sali widowiskowej, licznych pracowni warsztatowych, sal prób, przestrzeni biurowych oraz niezwykle ważnych pomieszczeń magazynowych. Te wszystkie funkcje są bardzo potrzebne, a w centrum miasta nadal nie widzimy dla nich rozwiązania. Będziemy podtrzymywać wizję kompleksowego podejścia do rozwoju kultury, edukacji, działań społecznych. Dnia 19 marca w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie budynku Teatru Letniego. Zarówno dla Państwa jak i dla nas temat rozbiórki tego obiektu jest niezwykle ważny i cały czas śledziliśmy temat postępowania administracyjnego, pilnowaliśmy od początku kadencji wszelkich formalności i ze strony Gminy nie było żadnych uchybień.  Wielokrotnie podkreślaliśmy historyczną wartości tego miejsca i przeznaczenie na cele kulturalne. Dbaliśmy o to, by wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji przez Konserwatora Zabytków były dostarczane w terminie. Ostateczne dokumenty złożono w dniu spotkania dzień po otrzymaniu wezwania. Tym sposobem dotarliśmy do końca sprawy! Nieformalnie wiemy, że Konserwator zgodzi się na wyburzenie obiektu, jednak należy czekać na oficjalny dokument.

Okazuje się, że cierpliwość i trzymanie ręki na pulsie w tym wypadku to klucz do sukcesu. Powstaje teraz pytanie: Co dalej? Jest to szansa na stworzenie kolejnego miejsca dla działań miejskich – społeczno – kulturalnych. W morzu potrzeb to idealna przestrzeń na cele publiczne. Będziemy dążyć, by powstało tu zaplecze dla kortów tenisowych, budynek przeznaczony na działania kulturalne, animacyjne, kawiarnia i plac zabaw. To logiczne rozwiązanie pozwalające na podział funkcji i umieszczenie je w różnych miejscach naszego miasta. W centrum powinna powstać wizytówka Milanówka, łącząca nasze dziedzictwo kulturowe z funkcjami społecznymi.

"Działanie samorządu to konsekwencja podjętych decyzji"

Idąc tym tropem nie uległem podpowiedziom, aby z założenia zanegować wnioski z poprzedniej kadencji „dla zasady” i anulować wniosek o rozbiórkę nieruchomości przy ul. Kościelnej 3. Rozbiórka Teatru Letniego i zbudowanie tam nowego budynku wpisującego się w rozwój kultury w naszym mieście, to wraz z lokalizacją przy ul. Łąkowej, znakomite docelowe działanie dla naszej milanowskiej kultury.

Tą drogą składam podziękowania pani Anecie Majak szefowej Milanowskiego Centrum Kultury za osobiste zaangażowanie w tę kwestię. Składam też podziękowania wszystkim stowarzyszeniom i osobom z Milanówka, które czynnie wspierały działanie podległego mi urzędu. Cieszę się, że jesteśmy razem.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski

Udostępnij na: