Herb Miasta MilanówkaPrzypominamy, że w marcu mijają ważne terminy podatkowe dla osób fizycznych:

Z dniem 15 marca 2019 r. (piątek) mija termin:

  • I raty podatku od nieruchomości - pokój nr 11
  • I raty podatku rolnego i leśnego - pokój nr 11
  • I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pokój nr 10

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na indywidualny numer konta przypisany do danego podatnika.

Kasa czynna:

Poniedziałek 10:00 - 17:00
Wtorek-Czwartek 9:00-15:00
Piątek 9:00-14:00
(przerwa: codziennie 12:00-12:30)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania.

Jednocześnie przypominamy, iż 15 lutego 2019 r. minął termin I raty podatku od środków transportowych – pokój 11.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Milanówka

Kalkulator

Udostępnij na: