Herb Miasta MilanówkaDnia 25 lutego 2019 r. przychodnia BIOVENA rozpocznie zapisy na zabiegi rehabilitacyjne w godzinach 8:00-18:00.

Usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej będą świadczone w siedzibie przychodni przy ul. Mickiewicza 1 w Milanówku od dnia 1 marca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK

12:00 – 18:00

WTOREK - PIĄTEK

10:00 -16:00

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który:

  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka,
  • nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”)

 – według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Mieszkańcy Milanówka, którzy chcą skorzystać z bezpłatnych zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej, muszą dokonać osobistego zapisu w przychodni BIOVENA.

MIESZKANIEC MILANÓWKA PRZED ZAPISANIEM SIĘ NA ZABIEGI REHABILITACYJNE MA OBOWIĄZEK PRZYGOTOWAĆ I DOSTARCZYĆ DO PRZYCHODNI BIOVENA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”);
  2. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za 2018

[W okresie rozliczeń PITów tj. styczeń-kwiecień 2019 r. - honoruje się PIT za 2017 r.].

W przypadku, gdy osoba, która ubiega się o zapis na zabiegi rehabilitacyjne jest emerytem lub rencistą, zobowiązana jest przedstawić „PIT- 40A” wystawiony i przesłany przez organ wydający emeryturę (ZUS lub KRUS). Natomiast jeśli emeryt uzyskuje dochód (inny niż rentowy) musi przedłożyć pierwszą stronę zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.

 Każdy mieszkaniec korzystający z zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej będzie zobowiązany do podpisania:

  • upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych:
  1. na pierwszej stronie zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok …. (PIT), które należy dołączyć w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania,
  2. w skierowaniu lekarskim na wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych w części dotyczących rodzaju zleconego zabiegu,

niezbędnych do rozliczeń finansowych sporządzanych przez BIOVENA Sp. z o.o. do Gminy Milanówek,

  • oświadczenia, w którym wykaże, że nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • rozliczenia pacjenta z wykonanych przez Biovenę świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka.

Wszelkich informacji nt. realizacji zabiegów rehabilitacyjnych udziela przychodnia BIOVENA pod nr tel. 22 724 90 90.

Udostępnij na: