Logo Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo"Informujemy, że już w marcu br. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” będzie prowadziła kolejny nabór wniosków projektów z zakresu przedsiębiorczości dofinansowanych z funduszy UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki w naborze będą przeznaczone na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano 50 tysięczne premie. Podstawowym warunkiem jest przygotowanie wniosku wraz z biznesplanem a następnie po podpisaniu umowy o dofinansowanie utworzenie i utrzymanie przez co najmniej 2 lata jednego miejsca pracy. Zgodnie z obowiązującym zasadami Programu duża uwaga, i co za sobą pociąga odpowiednia punktacja wniosków, skupiona jest na grupach defaworyzowanych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju: młodzieży, osobach po 50 r.ż., kobietach, osobach niepełnosprawnych. Preferowane jest zakładanie nieuciążliwej działalności gospodarczej zgodnej z charakterem naszych miejscowości,  a w szczególności przyczyniające się do budowy infrastruktury turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z warunkami pozyskania dotacji bezpośrednio w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo. W lutym planujemy także otwarte spotkanie o charakterze szkoleniowo - informacyjnym, na którym zostaną omówione zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, w tym tworzenia biznesplanów.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca , która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnienie kryteriów formalnych, merytorycznych jak i stopień zgodności z LSR oraz oddziaływanie na rozwój lokalny. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach www.zielonesasiedztwo.pl oraz na facebooku. Zapraszamy do kontaktu z biurem LGD pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod tel. 22 724 58 90.

Anna Łukasiewicz

Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Udostępnij na: