Herb Miasta MilanówkaW bieżącym roku po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Milanówka i wpisanych do rejestru zabytków. Łączna pula przeznaczona na ten cel w budżecie miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, wynosi 100 tys. zł.

Dotacje przyzna Rada Miasta Milanówka na podstawie opinii Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka. Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:

  • stabilizację konstrukcyjną;
  • odnowienie lub uzupełnienie tynków;
  • renowację okien, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien  i rur spustowych;
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania powyższych prac;
  • sporządzenie niektórych ekspertyz technicznych i dokumentacji konserwatorskiej.

Wszystkie dotowane prace należy wykonać w roku bieżącym. Co do zasady dotacja może pokryć maksymalnie połowę kosztów prac wykonanych przy jednym zabytku. Wnioski o dofinansowanie można składać do Urzędu Miasta od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2018 r. włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego). Formularze wniosków wraz z regulaminem udzielania dotacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka www.bip.milanowek.pl w zakładce Zabytki lub na stronie internetowej Miasta Milanówka www.milanowek.pl w zakładce Strefa Mieszkańca -> Inwestycje i infrastruktura -> Opieka nad zabytkami.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami (bud. C, ul. Spacerowa 4 tel. 22 758 30 61 wew. 158).

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Anna Kaczorowska

 

Udostępnij na: