Projekt „Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-Administracji i Geoinformacji (ASI)”, którego jednym z partnerów jest Gmina Milanówek został nominowany do prestiżowego konkursu „World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019” organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

Cel projektu:

Projekt „Activation of the Information Society” ma wesprzeć inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną poprzez rozwój e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji za pośrednictwem platformy internetowej Wrota Mazowsza oraz teleinformatycznych węzłów lokalnych. Spodziewane efekty projektu to:

  • bardziej wydajne i efektywne usługi oraz niższe koszty proponowanych rozwiązań dzięki realizacji projektu w partnerstwie,
  • usprawnienie kontaktów na linii urząd-przedsiębiorca-obywatel,
  • wzrost przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju gospodarki opartej o dane dzięki udostępnianiu informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom, a tym samym wzrost wykorzystania technologii ICT oraz skuteczne zwiększenie zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących regionalnych i lokalnych polityk,
  • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami w zakresie wdrażania ICT na rzecz rozwoju.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu oraz przekazywania informacji o tej inicjatywie. Każdy oddany głos będzie dla nas dużym wsparciem, jednocześnie upowszechiającym wiedzę o działaniach województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz formą promocji Mazowsza na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: link

Infografika - Projekt ASI

Udostępnij na: