Herb Miasta MilanówkaZachęcamy do zapoznania się z raportem z działalności Burmistrza Piotra Remiszewskiego z ostatnich 4 tygodni.

 • 16 grudnia 2018 r. Burmistrz wziął udział w Wigilii dla Samotnych i Potrzebujących, która powróciła do Milanówka po 3 latach przerwy.
 • 19 grudnia 2018 r. Burmistrz przekazał trzem rodzinom z Milanówka klucze do mieszkań komunalnych;
 • 26 grudnia 2018 r. przy ul. Sportowej 70B zostało otwarte lodowisko, udostępniane nieodpłatnie milanowskim dzieciom i młodzieży;
 • Po kilkuletniej przerwie, mieszkańcy Milanówka przywitali Nowy Rok podczas zabawy sylwestrowej w centrum miasta. Burmistrz Piotr Remiszewski złożył mieszkańcom życzenia noworoczne i zaprosił do obejrzenia pierwszego w historii miejskiego sylwestra pokazu laserów. Pomysł na zastąpienie petard i sztucznych ogni pokazami laserowymi wprowadza coraz więcej miast w Polsce. Burmistrz zdecydował się na ten krok m.in w trosce o zwierzęta, ponieważ strzelanie z petard i rac jest dla nich stresem;
 • Burmistrz wyraził sprzeciw dotyczący pomysłu budowy wielkopowierzchniowego sklepu/hipermarketu przy ul. Sabiny Dembowskiej oraz dał mieszkańcom możliwość wyrażenia opinii i udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia;
 • Burmistrz Piotr Remiszewski, wraz z zastępcą Ryszardem Rabanem, starostą Markiem Wieżbickim i wicestarostą Krzysztofem Filipiakiem uczestniczyli w wizji lokalnej u zbiegu ulic Dębowej i Smoleńskiego oraz Kościelnej w sprawie budowy rond przy wjazdach na wiadukt; w opinii znawców zagadnień komunikacyjnych, takie rozwiązanie w sposób znaczący usprawni ruch uliczny w tych newralgicznych punktach komunikacyjnych naszego miasta.
 • Burmistrz wziął udział w wizji lokalnej w starej protezowni na osiedlu Berliny w celu dokonania oceny przydatności lokalu do stworzenia w tym miejscu centrum rehabilitacji i sali wielofunkcyjnej świetlicowo-konferencyjnej;
 • Burmistrz, zastępca burmistrza wraz z pracownikami urzędu odbyli 2 wizje lokalne w nieruchomości przy ul. Łąkowej. W czasie drugiej wizji obecni byli również radni oraz pracownicy Milanowskiego Centrum Kultury
 • Burmistrz wraz z zastępcą i sekretarzem, wziął udział w trzygodzinnej naradzie w siedzibie władz Podkowy Leśnej, w czasie której ustalono płaszczyzny współprac samorządów i wizji wspólnych rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej.
 • Burmistrz wprowadził nowy regulamin organizacyjny urzędu, jego celem było usprawnienie funkcjonowania urzędu oraz zmniejszenie kosztów administracji;
 • Burmistrz przeprowadził liczne spotkania zmierzające do podjęcia prac remontowych i przywrócenia ruchu pieszego na kładce nad torami;
 • Burmistrz spotkał się z ok. 40. mieszkańcami.

Spotkania Burmistrza:

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska
 • Zarząd Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • EKO-HETMAN Krzysztof Adamczyk
 • Urząd Marszałkowski (ws. pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w Milanówku)
 • Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński
 • PKP dot. odwodnienia ul. Warszawskiej

Udostępnij na: