logo ummWe wtorek, 20 listopada br. podczas uroczystej Sesji Rady Miasta VIII kadencji ślubowanie złożyli nowi członkowie Rady Miasta Milanówka oraz Burmistrz Miasta Milanówka – Piotr Remiszewski.

Sesję otworzył i prowadził do momentu wyboru przewodniczącego – Radny Senior Leszek Kołodziejski.  Przewodniczącą Rady w głosowaniu tajnym została wybrana Radna Janina Moława, która zaproponowała, aby Rada Miasta Milanówka liczyła dwóch wiceprzewodniczących. Na te stanowiska zgłoszeni i wybrani zostali Radny Henryk Dąbek i Radna Kinga Niedźwiecka-Reszczyk. Następnie Rada zajęła się ustaleniem składu ośmiu komisji:

  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. Komisji Budżetu i Inwestycji,
  4. Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego,
  5. Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
  6. Komisji Edukacji,
  7. Komisji Kultury i Sportu,
  8. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej.

Po zaprzysiężeniu, podczas expose, Burmistrz w pierwszej kolejności powitał swoich kontrkandydatów, a następnie podziękował za zaangażowanie osobom, które wspierały go w kampanii oraz mieszkańcom - za okazane zaufanie. Pogratulował również wszystkim radnym wybranym na kolejną kadencję. Podkreślał, że działania jego i całego urzędu będą ukierunkowane tak, żeby jak najlepiej służyć dobru mieszkańców, mówił też o tym jak ważne jest dla niego stworzenie partnerskich relacji między lokalną administracją a mieszkańcami. W przemówieniu nawiązał do tradycji patriotycznych naszego kraju, nazywając Milanówek „małą ojczyzną”, o którą musimy dbać wspólnie i bez podziałów. Po expose zebrani odśpiewali burmistrzowi „100 lat”, otrzymał kwiaty, gratulacje i życzenia od mieszkańców.

Nagranie z I Sesji Rady Miasta Milanówka - 20 listopada 2018 r.

Ślubowanie na Radnego Kamila Bialika

Ślubowanie na Radnego Kamila Bialika

Ślubowanie na Radnego Witolda Mossakowskiego

Ślubowanie na Radnego Witolda Mossakowskiego

Ślubowanie na Radną Jolanty Nowakowskiej

Ślubowanie na Radną Jolanty Nowakowskiej

Ślubowanie na Radnego Leszka Kołodziejskiego

Ślubowanie na Radnego Leszka Kołodziejskiego

Ślubowanie na Radnego Jaromira Chojeckiego

Ślubowanie na Radnego Jaromira Chojeckiego

Ślubowanie na Radnego Piotra Napłoszka

Ślubowanie na Radnego Piotra Napłoszka

Ślubowanie na Radną Kingi Niedźwieckiej-Reszczyk

Ślubowanie na Radną Kingi Niedźwieckiej-Reszczyk

Ślubowanie na Radną Bożeny Osiadacz

Ślubowanie na Radną Bożeny Osiadacz

Ślubowanie na Radnego Henryka Dąbka

Ślubowanie na Radnego Henryka Dąbka

Ślubowanie na Radnego Huberta Jarka

Ślubowanie na Radnego Huberta Jarka

Ślubowanie na Radną Karoliny Białeckiej

Ślubowanie na Radną Karoliny Białeckiej

Ślubowanie na Radnego Jakuba Piotrowskiego

Ślubowanie na Radnego Jakuba Piotrowskiego

Ślubowanie na Radnego Waldemara Parola

Ślubowanie na Radnego Waldemara Parola

Ślubowanie na Radną Janiny Moławy

Ślubowanie na Radną Janiny Moławy

Ślubowanie na Radnego Krzysztofa Wiśniewskiego

Ślubowanie na Radnego Krzysztofa Wiśniewskiego

Ślubowanie Burmistrza Miasta Milanówka, Piotra Remiszewskiego

Ślubowanie Burmistrza Miasta Milanówka, Piotra Remiszewskiego


Zgromadzeni mieszkańcy na Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka VIII Kadencji
Zgromadzeni mieszkańcy na Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka VIII Kadencji
Rada Miasta Milanówka VIII Kadencji
Mieszkańcy i Rada Miasta Milanówka VIII Kadencji
Rada Miasta Milanówka VIII Kadencji
Ślubowanie Rady Miasta Milanówka VIII Kadencji
Rada Miasta Milanówka VIII Kadencji
Ślubowanie Burmistrza Miasta Milanówka, Piotra Remiszewskiego
Ślubowanie Burmistrza Miasta Milanówka, Piotra Remiszewskiego
Prezydium
Zgromadzeni mieszkańcy na Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka VIII Kadencji
Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną
Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka
Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną
Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka
Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski
Rada Miasta Milanówka VIII Kadencji
Zgromadzeni mieszkańcy na Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka VIII Kadencji
Uroczysta Sesja Rady Miasta VIII Kadencji
Rada Miasta Milanówka VIII Kadencji
Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka

 

Udostępnij na: