logo ummW związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Milanówka jest Burmistrz Miasta Milanówka, z którym można skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

 1. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez stronę internetową www.milanowek.pl będącą własnością Urzędu Miasta Milanówka, zbierane są w celu umożliwienia osobie korzystającej ze strony, pełnego dostępu do jej zawartości tj. umożliwienie zadawania pytań do Burmistrza i zgłaszania opinii a także otrzymywania bieżących informacji  w formie elektronicznej na skrzynkę mailową osoby, która zadeklarowała chęć  ich otrzymywania.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Burmistrz Miasta Milanówka, z którym można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych każdemu przysługuje  prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Więcej pytań na temat praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane,  przez Urząd Miasta Milanówka, jak również administracyjnych i cywilnych środków ochrony prawnej, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem osób trzecich, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Dane zbierane podczas rejestracji to:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail

Udostępnij na: