20180219 logo msitOd marca br. Gmina Milanówek rozpocznie realizację projektu pn. ,,Pływam i zdrowie wygrywam!’’ dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Uzyskana dotacja w wysokości 30 000 zł pozwoli na realizację zajęć nauki pływania dla 225 dzieci uczęszczających do klas I-III publicznych szkół podstawowych z terenu Milanówka. Nieodpłatne zajęcia będą prowadzone od marca do grudnia 2018 r. na krytej pływalni w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim.

Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci opanują podstawowe umiejętności pływania, będą kształtowały zdrowy styl życia, umiejętności dbania o własne zdrowie oraz wszechstronny rozwój sprawności fizycznych. Ponadto zajęcia staną się atrakcyjną propozycją zagospodarowania czasu wolnego uczniów, rozbudzą w nich motywację do nabywania umiejętności pływackich oraz wzbogacą wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych. Korzyściami z regularnego uczestnictwa w zajęciach będą m.in: poprawa koordynacji i wytrzymałości, skorygowanie wad postawy, zmniejszenie nadwagi, poprawa nastroju i redukcja stresu.

Udostępnij na: