logo BO2018W 2018 roku zrealizowane będą 2 projekty: Bezpieczny Ratownik 2018- zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego oraz modernizację ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Modernizacja placu zabaw przy Boisku ORLIK.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Milanówku na 2018 rok zostało zgłoszonych 16 projektów, spośród których po weryfikacji formalnej i merytorycznej pod głosowanie Mieszkańców oddanych zostało 9 projektów.

W dniach od 7 do 21 grudnia Mieszkańcy Milanówka mieli okazję oddać swój głos na jeden projekt. Zagłosować można było za pośrednictwem formularza online lub wrzucając papierową kartę do głosowania do urny.  Po zliczeniu oddanych głosów i zweryfikowaniu ich pod kątem poprawności zwyciężyły 2 powyższe projekty. W głosowaniu oddano 738 głosów, po weryfikacji ich poprawności 77 głosów zostało odrzuconych. Poniżej przedstawiamy jak rozłożyły się głosy na poszczególne projekty:

Projekt Nr 1: Bezpieczny ratownik 2018 – zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego oraz modernizację ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej – 322 głosy

Projekt Nr 2: Zwiększenie dostępności czasowej ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 1 – 12 głosów

Projekt Nr 3: Budowa systemu monitoringu zapylenia powietrza w mieście – 42 głosy

Projekt Nr 4: Zewnętrzna ściana LED w Centrum Milanówka - 21 głosów

Projekt Nr 5: Ciemnia fotograficzna – 7 głosów

Projekt Nr 6: Muzyczna salka prób – 25 głosów

Projekt Nr 7: Budka nietelefoniczna - informacje w telefonie – 3 głosy

Projekt Nr 8: Modernizacja placu zabaw przy boisku ORLIK – 163 głosy

Projekt Nr 9: Grawerowane adresatki dla psów – 66 głosów

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy zgłosili swoje projekty, a także tym, którzy dokonali wyboru poprzez oddanie swojego głosu. Budżet Obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem i chętnie włączają się Państwo w działania, za pośrednictwem których można realnie wpływać na zmiany w naszym mieście.

Udostępnij na: