W kwietniu 2015 r. Gmina Milanówek podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKO-TEATR 2015”. Kwota przyznanej dotacji wynosi do 7683,00 zł.

Zadanie objęło organizację konkursu dla dzieci w kategorii szkolno – przedszkolnej w formie przeglądu teatralnego pod hasłem: „Mali strażnicy przyrody”. Dzięki dotacji z WFOŚiGW kupiono atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn, ich placówek oświatowych oraz pozostałych uczestników konkursu.


EKO-TEATR 2015 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7683,00  zł.

Udostępnij na: