Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł .

W dniu 08.10.2014 r. Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 20.000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupiony zestaw poduszek pneumatycznych oraz zestaw narzędzi hydraulicznych

Udostępnij na: