W kwietniu 2015 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Milanówek”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 14 480,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rewaloryzację ok. 2500 m2 istniejących terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Gminnych nr 3 oraz Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza poprzez nasadzenie roślin wieloletnich.


Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Milanówek dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 480,00 zł.

Udostępnij na: