herb rmm

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Turczynek;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Podleśnej;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne;
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: