Herb Rada Miasta MilanówkaRaport o stanie gminy przedstawia m.in. działania podejmowane w ubiegłym roku, stan realizacji programów i strategii oraz realizacji budżetu obywatelskiego. Debata nad tym dokumentem odbędzie się podczas XLVI Sesji Rady Miasta Milanówka. O terminie XLVI Sesji zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie mogą wziąć udział mieszkańcy. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców miasta Milanówka). Zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka budynek A przy ul. Kościuszki 45.

Zgłoszenia w formie elektronicznej przesłane na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wymagają potwierdzenia spełnienia warunków zgłoszenia w wersji papierowej na dzień poprzedzający Sesję.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Wiceprzewodniczącego Rady, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Planowany porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Milanówka przewiduje też m.in. sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka, głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza, zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium za rok 2020.


Zobacz również:

Udostępnij na: