Herb Rada Miasta Milanówka

W dniu 13 czerwca 2021 r. w okręgu wyborczym nr 4 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Milanówka, zarządzone przez Wojewodę Mazowieckiego, w związku z wygaśnięciem mandatu śp. radnego Leszka Kołodziejskiego.

O mandat radnego w okręgu nr 4 ubiegało się dwóch kandydatów:

  1. Hanna Ewa Młynarska zgłoszona przez KWW HANNY MŁYNARSKIEJ
  2. Kinga Monika Niedźwiecka-Reszczyk zgłoszona przez KWW "KINGI NIEDŹWIECKIEJ".

W przeprowadzonych wyborach z 840 uprawnionych do głosowania udział wzięło 208 mieszkańców. Wszystkie oddane głosy były ważne.

W wyniku głosowania mandat radnej otrzymała pani Hanna Młynarska zdobywając 114 głosów. Na panią Kingę Niedźwiecką-Reszczyk oddano 94 głosów.


Granice okręgu 4 stanowią: wschodnia granica miasta Milanówka: ulica Krakowska [numery parzyste 2–10z] do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, ulica Piasta [numery nieparzyste 1–21z oraz numery parzyste 2–16z] oraz ulica Owocowa niewchodząca w skład okręgu. / Lokal wyborczy: Zespół Szkół nr 2 im. gen. J.Bema, ul. Wójtowska 3


Zobacz również: 

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Milanówka 2021

Udostępnij na: