Logo Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej wraz ze Stowarzyszeniem "Milanowianki", Milanowskim Centrum Kultury oraz Urzędem Miasta Milanówka zaprasza na wydarzenie organizowane z okazji 155. rocznicy przybycia Bronisławy Lasockiej z dziećmi do Milanówka.

Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w godz. 15.30-18.00, przy tablicy pamięci Michała Lasockiego (przy Parku im. Michała Lasockiego, ul. Kościuszki) oraz w ogrodzie historii Milanówka rodziny Anny i śp. Tadeusza Kuldanek (ul. Lasockiego 1).

Tytuł: Los kobiet i rodzin powstańców styczniowych na przykładzie Bronisławy Lasockiej - wdowy po zesłańcu, Leonie Lasockim

godz. 15.30-16.00 - Spotkanie władz miasta i organizatorów z mieszkańcami przy tablicy pamięci Michała Lasockiego, przy Parku im. Michała Lasockiego, ul. Kościuszki

  • słowo wstępne z uzasadnieniem celu spotkania - organizator wydarzenia, wiceprezes SPR, Anna E. Kuldanek
  • przemówienie okolicznościowe Burmista Miasta, Piotra Remiszewskiego
  • złożenie wiązanek okolicznościowych pod tablicą
  • wykonanie pieśni patriotycznej Marsz Polonia przez Zespół Milanowiensis

Otwarcie wydarzenia i powitanie gości w ogrodzie historii Milanówka z wystawami elewacyjnymi i miniaturami architektonicznymi Anny i śp. Tadeusza Kuldanek (ul. Lasockiego 1)

godz. 16.15-16 45 - prelekcja p. dr Agaty Markiewicz: Losy kobiet i rodzin powstańców styczniowych zmarłych na zesłaniu.

godz. 16.45-17.00 - Garść barwnych wspomnień z życia Bronisławy Lasockiej (z pamiętnika pani Elżbiety Wielowiejskiej, babki Janiny Lasockiej, córki Antoniego) - Anna Kuldanek. 

godz. 17.00-17.15 - Występ Zespołu Milanowiensis z wykonaniem 3 piosenek tematycznie związanych z Milanówkiem

godz. 17.20-18.00 - Mini koncert w wykonaniu pani Barbary Wałaszek (pieśni B.Okudżawy, Celińskiej oraz przedwojennych tang) 

godz. 18.00 - Zakończenie wydarzenia

 

 

Udostępnij na: