Ten rok obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w sposób szczególny zapisze się na kartach naszej historii. Po 4 latach powróciliśmy do tradycji wręczania wyróżnienia Milanowskiego Liścia Dębu w celu uhonorowania wybitnych mieszkańców.

Tradycyjne poczty sztandarowe zebrały się pod Kościołem św. Jadwigi Śląskiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Po nabożeństwie zostały wyprowadzone z Kościoła przez Druha Piotra, aby wziąć udział w oficjalnej części wydarzenia.

Wyprowadzenie pocztów z Kościoła przez Druha Piotra

Delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów, a Burmistrz Miasta Milanówka wygłosił swoje przemówienie.

Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka

Po uroczystości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do Starego Kina na oficjalną galę XIII edycji Milanowskiego Liścia Dębu oraz na wręczenie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

Laureatkami tegorocznej edycji Milanowskiego Liścia Dębu zostały:

  • Pani Helena Czyżewicz za działalność społeczną i świadectwo konspiracyjnego zaangażowania w działania Armii Krajowej w Milanówku;
  • Pani Anna Kuldanek za wieloletnie promowanie kultury, poszanowanie tradycji i pielęgnowanie historii Milanówka oraz wkład w edukację Mieszkańców Milanówka;
  • Pani Honorata Kuraszkiewicz za promowanie kultury, propagowanie wiedzy o jedwabnictwie oraz wsparcie potrzebujących.

Statuetki Milanowskiego Liścia Dębu

Wśród wręczonych stypendiów i nagród prym wiedli młodzi sportowcy z Uczniowskim Klubem Sportowym „3” na czele za zasługi milanowskich łyżwiarzy. Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów!

Uroczystość w Starym Kinie uświetnił występ znakomitych skrzypków - Magdaleny Skwierczyńskiej i Dobromira Lesiaka.

Występ skrzypków - Magdaleny Skwierczyńskiej i Dobromira Lesiaka.

Wspólne zdjęcie Laureatek wraz ze stypendystami oraz laureatami nagród

Ada Kosmalska,
Zespół
ds. Komunikacji Społecznej


Pomnik na Placu im. Stefana Starzyńskiego
Zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem im. św. Jadwigi Śląskiej
Wyprowadzenie pocztów z Kościoła przez Druha Piotra
Złożenie kwiatów przez Przewodniczącą Rady Miasta i Burmistrza Miasta w asyście Komendanta Straży Miejskiej
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Starostwa Powiatu Grodziskiego
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Milanowskiwego Towarzystwa Letniczego
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 1
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Hufca ZHP w Milanówku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Bema
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 3
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej w Milanówku
Złożenie kwiatów przez Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli milanowskiej szkoły
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów o. w Milanówku
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli milanowskiej szkoły
Złożenie kwiatów przez Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli Przedszkola nr 1 "Pod Dębowym Listkiem"
Występ Milanowskiej Orkiestry Dętej
Przemówienie Burmistrza Miasta Milanówka
Statuetki Milanowskiego Liścia Dębu
Piotr Iwicki, Sekretarz Miasta Milanówka
Występ skrzypków - Magdaleny Skwierczyńskiej i Dobromira Lesiaka
Piotr Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanówka
Laureatka Milanowskiego Liścia Dębu - Helena Czyżewicz
Laureatka Milanowskiego Liścia Dębu - Anna Kuldanek
Laureatka Milanowskiego Liścia Dębu - Honorata Kuraszkiewicz
Wspólne zdjęcie Laureatek wraz ze stypendystami oraz laureatami nagród

Udostępnij na: