W roku 2019 Milanówek obchodzi aż trzy setne rocznice: 100. rocznicę powołania Gminy, 100 lat Gimnazjum i Liceum oraz 100 lat powołania pierwszych drużyn harcerskich. W organizacji wszystkich uroczystości rocznicowych czynny udział bierze Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej, którego jestem wiceprezesem.

Dnia 10 listopada 2019 roku, w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku, dzięki uprzejmości dyrektora Pana Z. Relugi, SPR zorganizowało wydarzenie o znaczeniu historycznym, promocję Albumu „100 lat Gminy Milanówek.1919-2019”, autorstwa  Anny i Tadeusza Kuldanek. Ku naszej wielkiej radości, zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże, a sala gimnastyczna została wypełniona po brzegi.                                  

Wykonanie Albumu 100-lecia Gminy zajęło nam około 2 lat. Była to naprawdę trudna i żmudna praca, z czego początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zbieranie materiałów, w tym również źródeł historycznych, docieranie do zdjęć i dokumentów, ozdabianie itd. to wszystko było pracochłonne i czasochłonne. Całość podzieliliśmy na 4 części, odpowiednio do historii minionych 100 lat w Milanówku:                           II Rzeczpospolita, II Wojna Światowa, Polska Ludowa i Demokracja. Każdą część opatrzyliśmy historycznym opisem z odniesieniem do wydarzeń, jakie w danym czasie miały miejsce w Milanówku. Zdecydowaliśmy także, że każdy rok zostanie oddzielnie „ozdjęciowany”, co okazało się dla nas sporym utrudnieniem. Ale udało się.

Uroczystość promocji Albumu składała się zasadniczo z trzech części: wywiadu z nami, autorami Albumu, który wspaniale poprowadzili dyr. MCK, p. Aneta Majak, dyr. MCK oraz red. Piotr Sz. Łoś z Radia dla Ciebie, obdarowania Albumami osób, które przyczyniły się do jego powstania (m.in. poprzez udostępnienie swoich archiwów domowych), zakończonego zbiorowym zdjęciem wszystkich nagrodzonych. Ostatnim punktem programu był fantastyczny koncert przebojów Anny German w wykonaniu znakomitej piosenkarki, pani Katarzyny Zawady. Wspomnieć trzeba, że poza koncertem, po każdej omówionej przez nas podczas wywiadu części historycznej, p. Katarzyna śpiewała odpowiednio dobraną piosenkę. Nie zabrakło też „Truskawek w Milanówku”. Koncert zakończyło wspólne śpiewanie z p. Katarzyną, a nawet tańce co bardziej rozbawionych mieszkańców. I jeszcze długo po zakończeniu uroczystości trwały wspomnieniowe rozmowy, taki pozytywny powrót do przeszłości.

Serdeczna atmosfera, wiele radosnych chwil, dużo pięknych słów i gratulacji, skierowanych do autorów ze strony przemawiających: p. Piotra Remiszewskiego, Burmistrza Milanówka, p. Marka Wieżbickiego, Starosty Powiatu Grodziskiego oraz p. Zbigniewa Relugi, dyr. ZS nr 1w Milanówku. To wszystko potwierdziło nasze myślenie, że warto pracować dla dobra naszego kochanego miasta i mieszkańców,  bo przecież nas wszystkich łączy Milanówek.

Zachęcam do zakupu albumu w milanowskich księgarniach.

Anna E. Kuldanek
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej

Album 100 Lat Gminy Milanówek 1919-2019

Od lewej: Hanna Pettym, Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski, Anna i Tadeusz Kuldanek

Od lewej: Pani Kararzyna, Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury Aneta Majak, Dyrektor ZS nr 1 Zbigniew Reluga, Hanna Pettyn, Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski, Anna i Tadeusz Kuldanek

Podziękowania Państwu Kuldanek złożyli Starostowie Powiatu Grodziskiego

Występ Pani Katarzyny

Pogrążeni w lekturze mieszkańcy

Zebrani Mieszkańcy podczas promocji

Zdjęcie grupowe

Udostępnij na: