Logo Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 13.12.2020 (niedziela) obowiązuje nowy roczny rozkład jazdy pociągów WKD (sezon 2020/2021), w ramach którego utrzymana zostanie bez zmian dotychczasowa organizacja ruchu, zakładająca uruchomienie łącznie 14 obiegów taboru, wydawanych do ruchu w dni powszednie, w porze szczytów przewozowych. Oznacza to utrzymanie największego w historii spółki WKD, od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, zaangażowania taboru kolejowego dla celów związanych z obsługą linii kolejowej – równocześnie przez 14 pojazdów.

Utrzymane uruchomienie 14 obiegów taboru w każdy dzień roboczy pozwoli zapewnić niezbędne kursy dla podróżnych, w porach szczytów przewozowych, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów oraz pracowników środków kolejowego transportu zbiorowego na linii WKD. Rozkład jazdy pociągów na 2021 rok zapewni ponadto utrzymanie obserwowanej tendencji w zakresie równomiernego i bezpiecznego lokowania podróżnych w poszczególnych pociągach, uwzględniając wprowadzane decyzją organów administracji państwowej zmiany w zakresie limitu pasażerów w środkach transportu publicznego.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD na sezon 2020/2021, obowiązujący od dnia 13.12.2020, zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliowość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Stabilna oferta przewozowa w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD umożliwi dalszą walkę o miano najpunktualniejszego przewoźnika pasażerskiego w kraju. Oferta przewozowa obejmować będzie 192 pociągi w dni powszednie, na najpopularniejszym odcinku pomiędzy Podkową Leśną i Warszawą wyprawiane z częstotliwością co 10 minut w szczycie i co 15 minut poza nim.

Sukcesywny wzrost planu eksploatacyjnego, a następnie jego utrzymanie na wysokim poziomie, są możliwe dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wymiany taboru oraz trwałemu zwiększeniu zatrudnienia w zespole maszynistów. Wdrożenie działań odbywa się za zgodą oraz według zobowiązań dotyczących osiągnięcia kryteriów jakościowych i ilościowych określonych przez Organizatora Przewozów w zawieranych ze spółką umowach – Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wszystkie instrumenty służące do sprawnego i bezpieczego realizowania przewozów pasażerskich spółka WKD efektywnie wykorzystuje łącząc funkcję przewoźnika z zarządcą infrastruktury kolejowej – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów WKD obowiązujący od 13.12.2020 wpisuje się w przyjętą od początku stanu epidemii COVID-19 strategię stawiającą na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Strategia ta stanowi podstawowy wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą stanowić element życia społeczno-gospodarczego stosownie do istniejących obostrzeń.Spółka WKD w ramach przyjętej organizacji ruchu pozostaje przygotowana do obsługi potoków przewozowych o określonej wielkości, zarówno z organizacyjnego, jak i eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Założony w ramach całorocznej organizacji ruchu plan eksploatacyjny z wykorzystaniem 14 obiegów taboru, wyczerpuje możliwości aktualnej przepustowości infrastruktury kolejowej WKD i na najbliższą przyszłość pozostanie optymalny z punktu widzenia jej zdolności eksploatacyjno-technicznych. Dalszy wzrost pracy eksploatacyjnej będzie możliwy po zrealizowaniu budowy drugiego toru linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim.

Wdrażane działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności.


Pliki do pobrania:

Tabele rozkładu jazdy pociągów WKD obowiązującego od dnia 13.12.2020:

Udostępnij na: