Logo Warszawskiej Kolei DojazdowejWarszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, ii planowane jest przeprowadzenie gwarancyjnego usunięcia usterek w podziale na 2 etapy, z których kaidy zostanie zrealizowany w przerwie weekendowej, tj. sobota - niedziela: w dniach 28-29 września 2019 r. w torze nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów (etap 1) oraz w dniach 5-6 października 2019 r. w torze nr 1 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna i torze nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów (etap 2).

W związku z powyższym na linii WKD wystąpią ograniczenia w ruchu pociągów, wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy oraz zastępcza komunikacja autobusowa .

Etap 1 - całodobowe zamknięcie toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów

 1. Kursowanie pociągów odbywać się będzie po torze nr 1 dwukierunkowo (wahadłowo) na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów. Częstotliwość kursowania pociągów z uwagi na obowiązujące regulacje oraz przepustowość szlaku co 70 minut dla jednego kierunku ruchu.
 2. Na szlak Warszawa Śródmieście WKD - Komarów zostaną wyprawione wyłącznie pociągi w relacjach pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Maz. Radońska. W celu uzupełnienia oferty przewozowej na odcinku Komarów - Warszawa Śródmieście WKD uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.
 3. Na pozostałych szlakach linii WKD przewiduje się uruchomienie pociągów w relacji skróconej Milanówek Grudów - Komorów. Częstotliwość kursowania pociągów co 70 minut dla jednego kierunku ruchu. Na stacji Komorów zostanie zorganizowana skomunikowana przesiadka pomiędzy pociągami ww. relacji skróconej i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej do/z Warszawy.
 4. Na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna. obsługiwanym przez pociągi obydwu planowanych relacji częstotliwość kursowania wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.
 5. Czas przejazdu pociągów pomiędzy stacjami i przystankami osobowymi w czasie ograniczeń - bez zmian.

Etap 2 - całodobowe zamknięcie toru nr 1 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów

 1. Kursowanie pociągów odbywać się będzie po torze nr 2 dwukierunkowo (wahadłowo) na szlaku Komorów — Podkowa Leśna Główna. Częstotliwość kursowania pociągów z uwagi na obowiązujące regulacje oraz przepustowość szlaku co 36 minut dla jednego kierunku ruchu.
 2. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:
  • Warszawa Śródmieście WKD - Podkowa Leśna Główna
  • Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Maz. Radońska
  • Warszawa Śródmieście WKD - Komorów
 3. Na relacji Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.
 4. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowana skomunikowana przesiadka pomiędzy pociągami w relacjach z/do Warszawy oraz z/do Grodziska Maz, a takie pomiędzy pociągami w relacjach z/do Warszawy oraz autobusami w relacjach z/do Milanówka. Czas przewidywany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

Więcej informacji:

Udostępnij na: