Logo Warszawskiej Kolei DojazdowejWarszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów w wieku 60+ zmodyfikowała ofertę pn. „przejazdy dla seniorów". Od dnia 8 października br. nasi seniorzy będą mogli podróżować pociągami WKD 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na podstawie biletów z ulgą 50% bez żadnych ograniczeń.

Przedmiotowa oferta w obecnej formie obowiązuje na linii WKD od stycznia 2011 r. Skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i które na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek, mogą zakupić bilet jednorazowy lub okresowy z ulgą 50%. W ramach oferty zastosowane zostało ograniczenie, iż ulga obowiązuje przy przejazdach pociągami WKD w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00, a w soboty, niedziele i święta (przez 24 godz.) - dzięki któremu, Spółka chciała zachęcić seniorów do podróżowania pociągami WKD poza godzinami porannego szczytu przewozowego.

Warszawska Kolej Dojazdowa obserwując bieżącą sytuację demograficzną - starzenie się społeczeństwa, sytuację na rynku pracy i coraz większą aktywność zawodową osób powyżej 60 roku życia, podjęła decyzję o dostosowaniu oferty do obecnie panujących warunków społecznych i rynkowych. A dzięki zniesieniu ograniczenia czasowego (tj. godzinę 9:00) obowiązującego dotychczas w dni robocze, Spółka zwiększy atrakcyjność oferty pn. "przejazdy dla seniorów", a także zachęci zupełnie nowych pasażerów w wieku 60+ do podróżowania pociągami WKD.

Udostępnij na: