logo wkdSkąd pomysł na akcję „Maskotka dla WKD”?

Do spółki WKD docierały sygnały o różnych potocznych nazwach używanych przez pasażerów, określających poszczególne typy eksploatowanego taboru. W związku z powyższym spółka chciałaby znaleźć coś w rodzaju wspólnego mianownika, pozwalającego połączyć różnie postrzeganą „wukadkę” pod jednym charakterystycznym szyldem – coś, co jednoznacznie będzie mogło pozytywnie kojarzyć się z WKD, nawiązując do najpopularniejszych określeń ze świata zwierząt. Stąd zaproponowana została akcja w postaci ankiety, skierowana także do pasażerów i sympatyków WKD.

Ankieta zawiera jedno otwarte pytanie: „Z jakim zwierzęciem kojarzy się Tobie WKD?”. Ankieta jest dostępna tylko na stronie internetowej WKD w okresie od 8 sierpnia do 9 września br. włącznie.

Akcja została rozpoczęta od zamieszczenia artykułu na stronie internetowej WKD, zamieszczenia ogłoszenia w wiatach przystankowych
i rozesłania informacji prasowej do lokalnych środków masowego przekazu oraz współpracujących jednostek i instytucji samorządowych.

Przy wyborze będą brane pod uwagę ilość otrzymanych propozycji oraz związek z kolejką WKD i otaczającym ją obszarem.

Prowadzona akcja ma na celu ustanowienie dodatkowego elementu umożliwiającego promocję i identyfikację kolei WKD, uzupełniającego różnego rodzaju wydarzenia specjalne (jak np. Dni Transportu Publicznego), czy organizowane kampanie informacyjne i promocyjne.

Pliki do pobrania:

 

Udostępnij na: