logo wkdW weekend majowy zwiedzaj Polskę na jednym Wspólnym Bilecie Samorządowym!

Wspólny Bilet Samorządowy to oferta stworzona przez przewoźników samorządowych. Jeden blankiet w cenie 38 zł uprawnia do przejazdów w ciągu 24 godzin pociągami Spółek: Koleje Mazowieckie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Arriva RP, Koleje Małopolskie i Warszawska Kolej Dojazdowa.

Bilet można kupić niemal we wszystkich kanałach dystrybucji biletów, m.in. przez internet, czy SkyCash, a potem wsiąść do dowolnego pociągu ww. przewoźników, bez konieczności zakupu kolejnego biletu i sprawdzenia czy posiadany ów bilet jest właściwy.

Pierwszy tydzień maja, pozwalający na dłuższy wyjazd na wypoczynek czy zwiedzanie jest świetną okazją do skorzystania z tak wygodnej
i taniej oferty.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że Wspólny Bilet Samorządowy funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2017 r. i został wprowadzony przez przewoźników kolejowych zrzeszonych w Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych.

„Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach przewidzianych
w rozkładzie jazdy, uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:

  • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
  • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.,
  • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
  • Koleje Małopolskie sp. z o.o.
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
  • Koleje Dolnośląskie S.A.,
  • Arriva RP Sp. z o.o.

Z oferty wyłączone są wybrane pociągi uruchamiane przez niektórych przewoźników na zasadach komercyjnych lub służące do obsługi połączeń specjalnych.

„Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu wynosi 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się żadnych ulg i opustów. Oferta nie łączy się z innymi ofertami i nie mają zastosowania ulgi ustawowe.

Dzięki wspólnemu biletowi zachęcamy mieszkańców Polski do większego korzystania z podróży pociągami i ułatwiamy im przemieszczanie się pomiędzy regionami – w ramach rozwijanej oferty przewozowej.

Pliki do pobrania:

 

Udostępnij na: