logo smW związku z reorganizacją komunikacji zastępczej, apelujemy do kierowców o zastosowanie się do zmian wprowadzonych na ul. Warszawskiej.

Informujemy, że część drogi funkcjonującej wcześniej jako zatoka parkingowa, od 20.stycznia br. została czasowo zaadaptowana jako przystanek autobusowy. Miejsce zostało wygrodzone i oznakowane. Z naszych obserwacji wynika, że mimo widocznej wiaty przystankowej, nie wszyscy kierowcy respektują wprowadzone rozwiązania. Uczulamy, że niezastosowanie się do znaków i nowych zasad reorganizacji postoju na ul. Warszawskiej, może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej.

Zobacz również:

Udostępnij na: