20170411 moderna pkp

4 maja 2017 r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 447 prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zgodnie z przedstawianym przez Inwestora i zaakceptowanym przez Gminę projektem organizacji ruchu Inwestor zobowiązał się do:

  • budowy tymczasowych schodów na wiadukt (ul. Smoleńskiego) od strony ul. Warszawskiej, co zapewni bezpieczną i znacznie krótszą drogę na czas zamknięcia przejścia podziemnego,

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Gmina Milanówek zobowiązała Inwestora do:

  • naprawy szkód powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych.

W związku z powyższym zamknięcie przejścia podziemnego od strony ul. Krakowskiej nastąpi po wywiązaniu się z ww. zobowiązań.

Od 4 maja br. Gmina Milanówek zapewniła Mieszkańcom bezpłatną linię autobusową, pozwalającą poruszać się pomiędzy południową i północną stroną torów, z przystankami w rejonie zejścia podziemnego od strony ul. Krakowskiej oraz przy postoju taksówek na ul. Przeskok. Dodatkowo Gmina wykona podjazdy dla osób z wózkami dziecięcymi oraz dla rowerzystów na istniejących schodach prowadzących na wiadukt.

Zobacz również:

Udostępnij na: