logo mpwik

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. pragnie gorąco zachęcić wszystkich Mieszkańców do współtworzenia planów rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnej w naszym mieście.

Skanalizowanie i zwodociągowanie kolejnych ulic jest wyzwaniem zarówno planistycznym jak i finansowym, dlatego też każda tego typu inwestycja powinna być odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podłączeniem swoich budynków do miejskiego wodociągu i/lub kanalizacji, lecz z powodu braku infrastruktury w ulicy nie mają Państwo takiej możliwości, zapraszamy do uczestnictwa w naszym programie.

W tym celu prosimy o wypełnienie wspólnie z innymi Mieszkańcami danej ulicy deklaracji przyłączeniowych, które można będzie znaleźć w Państwa skrzynkach pocztowych lub też pobrać w siedzibie spółki. Deklaracje należy dostarczyć do dnia 22 maja 2017 r. do siedziby MPWiK Sp. z o.o.

Na podstawie złożonych dokumentów zostanie dokonana techniczno-finansowa analiza możliwości rozpoczęcia danej inwestycji. W oparciu o zweryfikowane deklaracje sporządzona zostanie umowa, w której członkowie komitetu, czyli Mieszkańcy danej ulicy, zostaną zobowiązani do podłączenia swoich budynków do infrastruktury niezwłocznie po jej wybudowaniu.

Zapraszamy do aktywnej partycypacji!

Prezes
Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Sebastian Budziszewski

Plik do pobrania:

Udostępnij na: