Logo MPWiK

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 9 września 2021 r.

 

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych będzie wynosić:

9.09.2021 r. – 8.09.2022 r. -

14,99 zł brutto

9.09.2022 r. – 8.09.2023 r. -

15,48 zł brutto

9.09.2023 r. – 8.09.2024 r. -

15,76 zł brutto

 

TARYFY ZA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY

Grupa

9.09.2021 - 8.09.2022

9.09.2022 - 8.09.2023

9.09.2023 - 8.09.2024

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

I

3,48

3,76

3,73

4,03

3,79

4,09

II

3,48

3,76

3,73

4,03

3,79

4,09

III

3,48

3,76

3,73

4,03

3,79

4,09

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Grupa

9.09.2021 - 8.09.2022

9.09.2022 - 8.09.2023

9.09.2023 - 8.09.2024

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

zł/m3

I

10,40

11,23

10,60

11,45

10,81

11,67

II

10,40

11,23

10,60

11,45

10,81

11,67

 

GRUPY TARYFOWE

I

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

II

Pozostali Odbiorcy usług, którymi są: organizacje użyteczności publicznej, w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy i komendy policji, straży miejskiej itp.; Odbiorcy usług na inne cele publiczne; Odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie posesji;

III

Gmina na cele przewidziane w art.. 22 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj.: za wodę: 1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; 2) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe; 3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych


pdfDecyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie4.75 MB

Udostępnij na: