Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieZakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla OSP w Milanówku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup wentylatora oddymiającego  oraz sześciu kompletów 3-częściowego ubrania specjalnego. Realizacja zadania poprawi warunki pracy strażaków oraz zwiększy się skuteczność podejmowanych działań ratowniczych. Nastąpi zwiększenie gotowości bojowej oraz potencjału operacyjnego jednostki przez zastosowanie dodatkowego sprzętu umieszczonego w posiadanym samochodzie.

Udostępnij na: