logo mazowszefunduszePodniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli będzie możliwy dzięki realizacji projektu pn: „Lubię się uczyć”.

Projekt realizowany w partnerstwie 3 gmin: Pruszkowa, Milanówka i Sochocina oraz Pętla Sp.z.o.o adresowany jest do uczniów klas III-VI i nauczycieli z dziewięciu szkół, w tym do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 zlokalizowanych na terenie Milanówka.

Działania realizowane w ramach projektu obejmą zajęcia dydaktyczne, w tym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, kółka zainteresowań w zakresie robotyki, programowania i przedmiotów ścisłych, zajęcia z rozwoju kompetencji społecznych, poznawczych i osobistych oraz umiejętności teleinformatycznych. Podjęte zostaną także działania mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizacje szkoleń. Projekt swoim zakresem obejmie także zakup sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych oraz stworzenie wirtualnej platformy edukacyjnej i interaktywnego oprogramowania pozwalającego na rozwijanie zdolności logicznych.

Projekt o wartości 1 991 196,00 zł realizowany w latach 2017-2019 otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 592 956,80 zł w ramach RPO WM na lata 2014 -2020, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Aleksandra Żuraw

Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Udostępnij na: