Herb Miasta MilanówkaBiorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19 istnieje możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą elektroniczną do przedszkoli i szkół podstawowych w formie skanów, fotografii dokumentów.

Po ustaniu zagrożenia będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

W przedszkolach i szkołach istnieje również możliwość złożenia dokumentacji papierowej w zamkniętych kopertach do skrzynek do tego przygotowanych.

Rekrutacja do przedszkoli → link

Rekrutacja do szkół podstawowych → link

Udostępnij na: