Wraz z początkiem roku, Straż Miejska zintensyfikowała procedury usuwania pojazdów nieużytkowanych, zalegających w pasie drogi, z terenu miasta Milanówka.

Na mocy  Art. 12 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016r. poz. 706) oraz Art. 50a ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz 128 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dn. 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr. 143, poz. 845 z późn. zm) funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania, mające na celu uporządkowanie przestrzeni drogowej. Pojazd nieużytkowany, który został usunięty z drogi, zostaje odholowany na wyznaczony parking strzeżony. Nie jest to jednak usługa bezpłatna i właściciel pojazdu musi uiścić opłatę za usunięcie i przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Ma na to maksymalnie 6 miesięcy, bo po tym okresie pojazd przechodzi na własność gminy.

Jak pozbyć się starego auta, którego nie używamy?

Gdy podejmiemy decyzję o chęci pozbycia się starego auta, którego jesteśmy właścicielami i nie będziemy już z niego korzystać, a także nie chcemy sprzedać pojazdu - powinniśmy oddać go do recyklingu. Mówi o tym ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 nr 25 poz.202) O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do obowiązków właściciela takiego pojazdu należy przekazanie go do firmy prowadzącej stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów. Zgodnie z Art. 48 ww. Ustawy, niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi czyn zabroniony jako wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny.

Mieszkańcy Milanówka, którzy stwierdzą w swoim sąsiedztwie pojazd nieużytkowany, powinni skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej w Milanówku – telefon alarmowy 986.

Zdjęcie odholowanego wraku

Udostępnij na: