logo gro

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatu Grodziskiego informuje o walce z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, jakich dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy wobec mieszkających na terenie powiatu grodziskiego konsumentów - seniorów.

Ochrona tej grupy konsumentów jest poważnym wyzwaniem dla organów i instytucji tworzących system ochrony konsumenckiej w Polsce. Z racji cech fizycznych (gorszy wzrok i słuch, spowolnione reakcje) i charakteru (dobre wychowanie, wiara w ludzi) ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na nieuczciwe praktyki rynkowe. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje tę sytuację, prowadząc działalność na pograniczu prawa, naganną etycznie lub wręcz przestępczą. Istotnym problemem jest w szczególności sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa — podczas grupowych pokazów, prezentacji, warsztatów, wykładów czy pielgrzymek, wycieczek, pobytów w sanatoriach, seniorzy są poddawani zaawansowanym metodom marketingowym, rozbudzającym ich potrzeby i motywującym ich do zakupu. W rezultacie nabywają rzeczy wątpliwej jakości i skuteczności, zazwyczaj za cenę znacznie odbiegającą od ich obiektywnej wartości rynkowej, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe.

Nie w każdym przypadku prawo daje możliwość uznania takiej umowy za niezawartą, wycofania się z takiej umowy. Nie zawsze konsumenci są w stanie zareagować prawidłowo i odpowiednio szybko. Dlatego w procesie ochrony konsumentów kluczowa jest prewencja. Nie należy ułatwiać nieuczciwym przedsiębiorcom ich niecnego procederu.

Udostępnij na: