logo smStraż Miejska w Milanówku służy mieszkańcom już od 27 lat. 

Od 15 stycznia 1991 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz porządku w naszym mieście. Dziś trudno wyobrazić sobie Milanówek bez strażników. Szerokie spektrum działalności Straży Miejskiej jest widoczne na każdym kroku. O zwiększającym się zaufaniu do funkcjonariuszy świadczy fakt, że dyżurny codziennie odbiera wiele zgłoszeń od mieszkańców, dotyczących między innymi zakłócania ładu i porządku, nieprawidłowego postoju pojazdów, zaniedbanych posesji czy bezdomnych zwierząt. Telefon alarmowy Straży Miejskiej jest do dyspozycji mieszkańców przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy także na nową stronę Milanowskiej Straży Miejskiej.

Udostępnij na: