pdfUchwała w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ponaglenia wniesionego przez mieszkańca Milanówka136.64 KB

pdfUchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027189.79 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok133.37 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045122.56 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/5, 67/8, 50/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku w obrębie ulic Królewskiej, Polnej i Rososzańskiej347.02 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 202275.83 KB

pdfUchwała w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania186.83 KB

pdfUchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego357.71 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 129 obr. 06-04, położonej w Milanówku przy ul. Królewskiej, w trybie bezprzetargowym344.73 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 69/3 obr. 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Barwnej, w trybie bezprzetargowym345.57 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/6 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.93 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/7 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.3 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/8 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.03 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/9 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/11 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.08 KB

Udostępnij na: