Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Numer umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość umowy brutto Plik do pobrania
2020
W/272/49/TOM/51/20 31 styczeń 2020 r. EKO-TRANS Adam Chała Wypompowanie wód z terenów miasta Milanówka: studni chłonnych, rozlewisk, kałuż i miejsc zalewowych. 10 800,00 PLN PDFZamówienie 0.93MB
W/272/51/KS/53/20 31 styczeń 2020 r. Fundacja Kraina Oza Realizacja zadnia publicznego pn. „Zima 2020”. 6 000,00 PLN PDFUmowa 7.92MB
W/272/44/O/46/20 30 styczeń 2020 r. MK-2 Katarzyna Ponichter Przewóz uczniów milanowskiej szkoły na zawody sportowe do Grodziska Mazowieckiego w dniu 30.01.2020 r. 486,00 PLN PDFUmowa 1.31MB
W/272/48/TOM/50/20 29 styczeń 2020 r. EKO-TRANS Adam Chała Wypompowanie wód z terenów miasta Milanówka: studni chłonnych, rozlewisk, kałuż i miejsc zalewowych. 7 776,00 PLN PDFZamówienie 0.92MB
W/272/41/OŚZ/43/20 28 styczeń 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych na terenie miasta Milanówka w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Comiesięczny ryczałt w wysokości 2 565,00 zł. PDFPolecenie wykonania 1.78MB
W/272/42/OŚZ/44/20 28 styczeń 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka w okresie od 01.02.2020 r. do 30.09.2020 r. Comiesięczny ryczałt w wysokości 4 000,00 zł. PDFPolecenie wykonania 3.47MB
W/272/43/OŚZ/45/20 28 styczeń 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Wykonywanie prac pielęgnacji zieleni miejskiej (niskiej i wysokiej) na terenie miasta Milanówka w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Comiesięczny ryczałt w wysokości 12 140,00 zł. PDFPolecenie wykonania 2.81MB
W/272/56/PFZ/58/20 28 styczeń 2020 r. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. sp. k. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT (nr naboru RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20). 15 000,00 PLN PDFUmowa 4.43MB
W/272/58/I/60/20 27 styczeń 2020 r. WIMAX P. Winiarski A. Małecki Sp. j. Konserwacja systemu monitoringu Miasta Milanówka. 1 107,00 PLN PDFZamówienie 0.4MB
W/272/39/ORG/41/20 22 styczeń 2020 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Zakup blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych dla Referatu Technicznej Obsługi Miasta. 68,76 PLN PDFZamówienie 0.86MB
W/272/40/O/42/19 22 styczeń 2020 r. MK-2 Katarzyna Ponichter Przewóz uczniów milanowskiej szkoły na zawody sportowe do Nadarzyna w dniu 22.01.2020 r. 367,20 PLN PDFUmowa 1.99MB
W/272/37/TOM/39/20 21 styczeń 2020 r. Barbara Płomińska-Pykało Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji przebudowy ul. Z. Herberta (dawna Fiderkiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza) w Milanówku". 13 000,00 PLN PDFUmowa zlecenia 4.01MB
W/272/36/TOM/38/20 21 styczeń 2020 r. PBS Piotr Krasnodębski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji rozbudowy ul. Kochanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Milanówku”. 7 380,00 PLN PDFUmowa 4.17MB
W/272/38/O/40/20 21 styczeń 2020 r. Powiat Grodziski Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w 2020 r. 21 000,00 PLN PDFUmowa 2.18MB
PDFAneks nr 1 0.34MB
W/272/65/PP/67/20 20 styczeń 2020 r. ZIK Studio Architektury i Urbanistyki Grzegorz Zarzycki Czynności w zakresie opracowania dla wniosków przekazanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2020 r. lub do wyczerpania środków wskazanych w § 4 pkt. 4 tej umowy: 1.Projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.). Projekty decyzji muszą odpowiadać przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązującym przepisom szczególnym tematycznie związanym z planowaną inwestycją; 2.Współpracy przy prowadzeniu postępowania administracyjnego. 5 000,00 PLN PDFUmowa zlecenia 2.34MB
W/272/66/PP/68/20 20 styczeń 2020 r. Usługi Geodezyjne "GEOCER" mgr inż. Jacek Obłękowski Wykonywania na rzecz Zamawiającego czynności w zakresie pomiarów wysokości 6 istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Milanówku w terminie do 21 stycznia 2020 r. na potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie warunków zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) do sprawy o sygnaturze PP.6730.42.2019.AR. 1 400,00 PLN PDFUmowa zlecenia 1.83MB
W/272/55/TOM/57/20 20 styczeń 2020 r. Biuro Projektów Infrastrukturalnych Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego z kwietnia 2019 r. dla planowanej inwestycji "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingu Parkuj i Jedź". 7 995,00 PLN PDFUmowa 3.52MB
W/272/29/USC/31/20 17 styczeń 2020 r. Technodruk Sp. z o.o. Zakup druków akcydensowych potrzebnych do pracy w USC - ewidencja ludności i dowodów osobistych. 3 138,96 PLN PDFZamówienie 0.85MB
W/272/15/TOM/16/20 17 styczeń 2020 r. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wymiany złoża filtracyjnego oraz wymian a złoża w filtrze nr 1 na pierwszym stopniu filtracji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku. 9 225,00 PLN PDFUmowa 1.87MB
W/272/16/TOM/17/20 17 styczeń 2020 r. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakup i dostawa głowicy wraz z zestawem montażowym do pompy dozującej podchloryn sodu oraz montaż na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówka. 1 230,00 PLN PDFUmowa 1.44MB

BIP