Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Numer umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu Przedmiot umowy Wartość umowy brutto Plik do pobrania
2020
W/272/64/OŚZ/66/20 07 luty 2020 r. Asklepios Małgorzata Jania Zakup pakietów higienicznych i woreczków na psie nieczystości, wydawanych Mieszkańcom Milanówka w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią i Straży Miejskiej. 1 023,36 PLN PDFZamówienie 0.71MB
W/272/104/PP/106/20 07 luty 2020 r. FLESCH Bogdan Przewłocki Rusiec Publikacja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ Wiatraczna- w rejonie ulic: Cichej i Promyka”. 738,00 PLN PDFZamówienie 1.06MB
W/272/57/OŚZ/59/20 06 luty 2020 r. Waldemar Duranowski Czyszczenie budek lęgowych w ilości 609 sztuk zlokalizowanych na terenie Miasta Milanówka, które przeznaczone są dla ptaków, nietoperzy oraz wiewiórek. 3 573,85 PLN PDFUmowa zlecenia 2.45MB
P/272/4/GN/62/20 06 luty 2020 r. Fundacja Radośni Użyczenie nieruchomości dz. 103/1 obr. 05-11. 0,00 PLN PDFUmowa użyczenia 11.29MB
W/272/61/ORG/63/20 05 luty 2020 r. PB-MATIC Marcin Pakuła Usługa na zakopertowanie decyzji podatkowych dla Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 2 979,06 PLN PDFZamówienie 0.88MB
W/272/62/OŚZ/64/20 05 luty 2020 r. Włodzimierz Ratajczyk Usługi Lekarsko-Weterynaryjne Wyłapywanie zwierząt dzikich, znajdujących się na terenie Miasta Milanówka. 14 212,80 PLN PDFUmowa 3.3MB
W/272/95/PP/97/20 05 luty 2020 r. Zofia Przetakiewicz Czynności w zakresie współpracy przy opracowywaniu części rysunkowej projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka (zwanego dalej studium) w zakresie ustalanym drogą mailową z głównym projektantem studium, dotyczącym: przebiegu dróg i zasięgów terenów funkcjonalnych. 800,00 PLN PDFUmowa 1.14MB
W/272/54/TOM/56/20 04 luty 2020 r. Gładecki Andrzej „Gład-Zwar” Instalatorstwo Elektryczne Wymiana zabezpieczeń sterujących oświetleniem ulicznym oraz podpięcie i zaprogramowanie zegara astronomicznego w skrzynce zlokalizowanej na rogu ul. Krzywej i Piłsudskiego w Milanówku. 1 230,00 PLN PDFUmowa 3.03MB
W/272/53/KS/55/20 03 luty 2020 r. Stowarzyszeniem Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego Milanówek Realizacja zadnia publicznego pn. „Harcerska Akcja Zimowa”. 10 000,00 PLN PDFUmowa 7.91MB
W/272/50/OŚZ/52/20 03 luty 2020 r. EKO-HETMAN Sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Milanówek. 8 105 547,90 PLN PDFUmowa 8.92MB
W/272/45/O/47/20 31 styczeń 2020 r. BIOVENA Sp. z o. o. Świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka. 187 000,00 PLN PDFUmowa 3.53MB
PDFPorozumienie 0.54MB
W/272/52/KS/54/20 31 styczeń 2020 r. Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka Realizacja zadnia publicznego pn. „Półkolonie zimowe 2020”. 3 500,00 PLN PDFUmowa 7.93MB
W/272/49/TOM/51/20 31 styczeń 2020 r. EKO-TRANS Adam Chała Wypompowanie wód z terenów miasta Milanówka: studni chłonnych, rozlewisk, kałuż i miejsc zalewowych. 10 800,00 PLN PDFZamówienie 0.93MB
W/272/51/KS/53/20 31 styczeń 2020 r. Fundacja Kraina Oza Realizacja zadnia publicznego pn. „Zima 2020”. 6 000,00 PLN PDFUmowa 7.92MB
W/272/44/O/46/20 30 styczeń 2020 r. MK-2 Katarzyna Ponichter Przewóz uczniów milanowskiej szkoły na zawody sportowe do Grodziska Mazowieckiego w dniu 30.01.2020 r. 486,00 PLN PDFUmowa 1.31MB
W/272/48/TOM/50/20 29 styczeń 2020 r. EKO-TRANS Adam Chała Wypompowanie wód z terenów miasta Milanówka: studni chłonnych, rozlewisk, kałuż i miejsc zalewowych. 7 776,00 PLN PDFZamówienie 0.92MB
W/272/41/OŚZ/43/20 28 styczeń 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych na terenie miasta Milanówka w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Comiesięczny ryczałt w wysokości 2 565,00 zł. PDFPolecenie wykonania 1.78MB
W/272/42/OŚZ/44/20 28 styczeń 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka w okresie od 01.02.2020 r. do 30.09.2020 r. Comiesięczny ryczałt w wysokości 4 000,00 zł. PDFPolecenie wykonania 3.47MB
W/272/43/OŚZ/45/20 28 styczeń 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Wykonywanie prac pielęgnacji zieleni miejskiej (niskiej i wysokiej) na terenie miasta Milanówka w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Comiesięczny ryczałt w wysokości 12 140,00 zł. PDFPolecenie wykonania 2.81MB
W/272/56/PFZ/58/20 28 styczeń 2020 r. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. sp. k. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT (nr naboru RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20). 15 000,00 PLN PDFUmowa 4.43MB

BIP