Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.


Urząd Miasta Milanówka

 1. pdfPiotr Iwicki - Sekretarz Miasta (rozpoczęcie)
 2. pdfPiotr Remiszewski - Burmistrz Miasta Milanówka (pierwsze w kadencji)
 3. pdfPiotr Remiszewski - Burmistrz Miasta Milanówka
 4. pdfŁukasz Stępień - Główny Specjalicta w Referacie Technicznej Obsługi Miasta (zakończenie)
 5. pdfŁukasz Stępień - Główny Specjalista w Referacie Technicznej Obsługi Miasta
 6. pdfAnna Fabisiak - Sekretarz Miasta
 7. pdfAnna Fabisiak - Sekretarz Miasta (zakończenie)
 8. pdfEmilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
 9. pdfBożena Sehn - Skarbnik Miasta
 10. pdfAdriana Siłka-Lesiakowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 11. pdfGrażyna Stasiuk - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 12. pdfGrażyna Stasiuk - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (zakończenie)219.48 KB
 13. pdfMałgorzata Beta - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
 14. pdfMarta Buczyńska - Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 15. pdfMagdalena Majchrzyk - Pomoc administracyjna w Referacie Organizacyjnym
 16. pdfRyszard Raban - Zastępca Burmistrza
 17. pdfJustyna Sobieraj - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (rozpoczęcie)
 18. pdfKatarzyna Wąsińska Jano - Kierownik Referatu Oświaty
 19. pdfKatarzyna Wąsińska Jano - Kierownik Referatu Oświaty (zakończenie)
 20. pdfJustyna Zasadowska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
 21. pdfEmilia Misiak - Kierownik Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią (zakończenie)216.69 KB
 22. pdfTomasz Hajdus - Kierownik Technicznej Obsługi Miasta (rozpoczęcie)226.03 KB
 23. pdfKrzysztof Jarosz - Kierownik Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta (rozpoczęcie)224.04 KB

Jednostki Miasta

 1. pdfJoanna Oknińska – p.o. Dyrektora ZGKiM (zakończenie)
 2. pdfJoanna Oknińska – Dyrektor ZGKiM (rozpoczęcie)
 3. pdfJoanna Oknińska - Dyrektor ZGKiM
 4. pdfJoanna Staszkiewicz – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (rozpoczęcie)
 5. pdfJoanna Staszkiewicz – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zakończenie)193.49 KB
 6. pdfJoanna Staszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 (rozpoczęcie)192.51 KB
 7. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 8. pdfElżbieta Bielawska - Kierownik Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. pdfAneta Majak - Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
 10. pdfDorota Malarska - Dyrektor Przedszkola nr 1
 11. pdfElżbieta Mission - p.o. Prezes MPWiK
 12. pdfAnna Sawwidis - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 13. pdfGrażyna Kolatorska - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 14. pdfIzabela Koźbiał - Komendant Straży Miejskiej
 15. pdfJoanna Pałuba - Dyrektor ZGKiM
 16. pdfJoanna Pałuba - Dyrektor ZGKiM (zakończenie)
 17. pdfMarianna Frej - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
 18. pdfKrystyna Kott - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Zobacz więcej:

Udostępnij na: