Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

 1. pdfKamil Bialik (na początek kadencji)
  1. pdfKamil Bialik
 2. pdfWitold Mossakowski (na początek kadencji)
  1. pdfWitold Mossakowski
 3. pdfJolanta Nowakowska (na początek kadencji)
  1. pdfJolanta Nowakowska
 4. pdfLeszek Kołodziejski (na początek kadencji)
  1. pdfLeszek Kołodziejski
 5. pdfJaromir Chojecki (na początek kadencji)
  1. pdfJaromir Chojecki
 6. pdfPiotr Napłoszek (na początek kadencji)
  1. pdfPiotr Napłoszek
 7. pdfKinga Niedźwiecka-Reszczyk (na początek kadencji)
 8. pdfBożena Osiadacz (na początek kadencji)
  1. pdfBożena Osiadacz
 9. pdfHenryk Dąbek (na początek kadencji)
 10. pdfHubert Jarek (na początek kadencji)
  1. pdfHuber Jarek
 11. pdfKarolina Białecka (na początek kadencji)
  1. pdfKarolina Białecka
 12. pdfJakub Piotrowski (na początek kadencji)
  1. pdfJakub Piotrowski
 13. pdfWaldemar Parol (na początek kadencji)
  1. pdfWaldemar Parol
 14. pdfJanina Moława (na początek kadencji)
  1. pdfJanina Moława
 15. pdfKrzysztof Wiśniewski (na początek kadencji)
  1. pdfKrzysztof Wiśniewski
 16. pdfEwa Galińska
 17. pdfMateusz Konopka2.67 MB

Zobacz więcej:

Udostępnij na: