pdfUchwała nr 759/XCIX/24 RMM z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 752/XCVII/24 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza oraz rejonu ulic Teligi i Małej.258.97 KB

Udostępnij na: