Na podstawie art. 22 ust 5 ustawy z dnia 24 lipca 2014r. Prawo o zgromadzeniach  (Dz.U. z 2019r., poz. 631) niniejszym zawiadamia się o planowanym zgromadzeniu organizowanym w trybie art. 21 w/w ustawy.

Miejsce zgromadzenia: Milanówek, okolice Targowiska Miejskiego

Termin zgromadzenia : 07 listopada 2021r., godz. 11.00 – 15.00

Udostępnij na: