pdfOgłoszenie BMM z dnia 13 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań (...) obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną miasta

Udostępnij na: