pdfZarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówek

Udostępnij na: