PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1400) ogłasza się podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gminie Milanówek w 2023 roku:

LP

Obowiązuje

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł

 (w ujęciu rocznym)

Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu

1

styczeń 2023 r.

12 987,60 zł

329

Aktualizacja I

2

 maj 2023 r.  12 990,81 zł 329 

Aktualizacja II

3

 listopad 2023 r.  14 078,84 zł  326

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:

  1. W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy
  2. W październiku roku budżetowego
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego.

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wypłacana jest na podstawie stawki najbliższej gminy w rozumieniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Gminy Miasta Pruszków, która wynosi 8 179,69 zł.


Budżet Miasta Milanówka na 2023 rok

pdfUchwała budżetowa na rok 2023 Miasta Milanówka nr 601/LXXVI/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.147.25 KB 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Miasta Milanówka na lata 2023–2045

pdfUchwała nr 606/LXXVI/22 RMM z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045136.18 KB 

Założenia do Budżetu Miasta Milanówka 2023

Udostępnij na: